Xord Velkommen Gjest fra ip 54.80.8.44     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord


Totalt antall ord -- > 634351 Totalt antall synonym --> 3567162 --> 5.62 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
119kokkeskolelærerinna323792018-04-22
119kokkeskolelærerinne323792018-04-22
120kokkeskolelærerinner323792018-04-22
116kokkeskolelærere323792018-04-22
117kokkeskolelæreren323792018-04-22
115kokkeskolelærer323792018-04-22
420mellom norge og sverige305512018-04-22
215Er toneangivende32018-04-22
16Seilås32018-04-22
28Fare over32018-04-22
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
kokkeskolelærerinna ---> pedagogen323792018-04-22
kokkeskolelærerinner ---> pedagoger323792018-04-22
kokkeskolelæreren ---> pedagogen323792018-04-22
kokkeskolelærer ---> pedagog323792018-04-22
kentaur ---> fabelfigur326872018-04-22
iddefjorden ---> mellom norge og sverige305512018-04-22
ranes ---> ribbes64732018-04-22
sveipe ---> Fare over32018-04-22
kromatose ---> Unormal pigmentering av huden32018-04-22
ioner ---> atomgrupper202352018-04-22

Valid HTML 4.01 Transitional