Xord Velkommen Gjest fra ip 23.20.240.193     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord


Totalt antall ord -- > 636106 Totalt antall synonym --> 3573931 --> 5.62 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
16Amomum354602018-05-20
115Ingefærfamilien354602018-05-20
317kan verdipapir være3582018-05-20
113uoverdragelig3582018-05-20
111søvnforsker3582018-05-20
113elveterskelen3582018-05-20
111elveterskel3582018-05-20
113bryggerkjelen3582018-05-20
113populariserer3582018-05-20
111nappvarsler3582018-05-20
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
arnen ---> bopelen354602018-05-20
Amomum ---> Ingefærfamilien354602018-05-20
rentebærende ---> kan verdipapir være3582018-05-20
uomsettelig ---> kan verdipapir være3582018-05-20
urealisert ---> kan verdipapir være3582018-05-20
kan verdipapir være ---> uoverdragelig3582018-05-20
vitenskapsmann ---> søvnforsker3582018-05-20
forhøyningen ---> elveterskelen3582018-05-20
forhøyning ---> elveterskel3582018-05-20
kan holdning være ---> høytstrebende3582018-05-20