Xord Velkommen Gjest fra ip 54.198.158.24     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord


Totalt antall ord -- > 637459 Totalt antall synonym --> 3577185 --> 5.61 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
111Bunnslammet32018-06-20
110fraktskilt305512018-06-20
312Formel 1 fører108082018-06-20
27En vespa274542018-06-20
26En face32018-06-20
18bronsere323792018-06-20
112Frynsegodene108082018-06-20
111Spilleplate289032018-06-20
16estegg142062018-06-20
110klappkaken58732018-06-19
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
ATB ---> elv32018-06-20
felle ---> plan176412018-06-20
Bunnslammet ---> mudderet32018-06-20
marinert ---> tilberedt175072018-06-20
mynt ---> myntside175072018-06-20
krone ---> myntside175072018-06-20
tir ---> fraktskilt305512018-06-20
igloer ---> containere32018-06-20
siloer ---> containere305512018-06-20
silo ---> container305512018-06-20

Valid HTML 4.01 Transitional